DVD ér om å arbejdet i Vestsjælland.

              Projekt Vildfisk Vestsjælland:

            .                   .   

           DVDen viser starten på Projekt Vildfisk i Vestsjælland                   Denne DVD viser El-fiskeri, strygning af fisk, klækning              Denne DVDér viser arbejdet i UFV95 året igennem
            Forberedelser af bassiner, El-fiskeri, strygning af fisk,                     af ørredæg, og havørreder på leg i åen.                                      alt fra udsætninger, EL-fiskeri strygning af ørreder
            befrugtning af æggene som vi gjorde i 2005/6.                                Befrugtning afæggene som vi gør i 2008/9

                      Projekt Vildfisk Vestsjælland 2005                                             Projekt Vildfisk Vestsjælland 2007                                    Projekt Vildfisk Vestsjælland 2009
                                           47 min.                                                                                             35 min.                                                                                  42 min.
                             Pris:  85,- kr  inkl. porto                                                                  Pris:  85,- kr  inkl. porto                                                   Pris: 85,- kr.  inkl. porto

           Å restaureringer:

            .                  .

                   DVDen viser etablering af nye gydepladser                                  DVDen viser åen bliver lagt tilbage som den var
                                                                                                                      før den blev rettet ud som en kanal.

                                 Gydebanker Tude Å                                                          Genslyngninger af Seerdrup Å
                                           16 min.                                                                                        20 min.
                              Pris:  75,- kr  inkl. porto                                                             Pris:  75,- kr  inkl. porto

                                                             DVDerne kan bestilles på adressen: topgrej@dbmail.dk