ToP-Grej

Fangster på ToP-Grej:

Aksel Petersen fangede denne

Havørred, plus 4 andre d. 2-3-2014på en rød/kobber 12 gr´s Top-wobler, 53 cm 1,45 kg.

Michael Jakobsen fangede disse

2 Havørreder, d. 9-3-2014  på en rød/kobber 22 gr´s Top-pirk, begge 46 cm, 0,890 kg og 0,975 kg.

Ole Ganderup fangede denne

Havørred, på 2,0 kg d.31-3-2014 på en grøn/sølv

30 gr´s Top-Salmo.

Egon Svendsen, Lemvig fangede d. 5 april denne

Bækørred på 57 cm, vægt 2,65 kg på en

16 gr´s grøn/hvid  Top-wobler.

Aksel Petersen fangede d. 29 april

Denne sandart 2,0 kg lgd. 58 cm fanget

På en ToP-Tissø 28 gr´s rød/kobber.

Ole Ganderup fangede denne Makrel d. 29 juni

2014, på en 30 gr´s Top-Salmo grøn/sølv, +

2 havørreder og 5 hornfisk.

Michael Jakobsen fangede denne gedde + en del flere denne vejede 7,0 kg fangede på ToP– Tissø 28 gr´s

Sølv med røde striber. D. 11-09-2014

Michael Jakobsen fangede denne aborre + en del flere denne vejede 0,940 kg fangede på ToP– Tissø 28 gr´s

Sølv med røde striber. D. 11-09-2014

Michael Jakobsen fangede denne torsk, denne vejede 1,180 kg fangede på ToP– Pirk 22 gr´s sort/rød.

 D. 04-10-2014

Michael Jakobsen fangede disse torsk, denne ene vejede 1,525 kg  og den anden 1,2 kg fangede på ToP– Pirk 22 gr´s rød/gul. Michael fangede 6 torsk i alt, d. 14-10-2014

 

Michael Jakobsen fangede disse ørreder, denne ene vejede 2,0 kg  og den anden 2,8 kg fangede på ToP– Pirk 16gr´s rød/kobber Michael fangede 3 ørreder i alt, d. 05-03-2015

Den største havde en konditionsfakta på 1,234

 

Kurt Jørgensen fangede denne ørred, der vejede 0,945 kg  den blev fanget på ToP– wobler 16gr´s rød/kobber             d. 09-03-2015

 

Aksel Petersen fangede denne regnbueørred, der vejede 3,200 kg  den blev fanget på ToP– wobler 16gr´s grøn/hvid               d. 11-03-2015

 

Michael Jakobsen fangede disse ørreder, denne ene vejede 3,8 kg  og den anden 2,3 kg fangede på ToP– Pirk 16gr´s rød/kobber Michael fangede 3 ørreder i alt, d. 03-04-2015

 

Michael Jakobsen fangede denne letfarvet havørred, på          48 cm fanget på en ToP– wobler 16gr´s rød/kobber              d. 01-10-2015

 NB: Den blev genudsat.

Michael Jakobsen fangede d. 25-02-2016,    9 havørreder

Heraf var de 3 over mål, de blev alle fanget på en 22 gr+s Top-pirk i rød/gul. Den største vejede 1,8 kg.

Arne Jørgensen fangede d. 26 febr. 2016

2 havørreder 3,250/67,5 cm,  3.150/68 cm

på en 16 gr´s rød/gul Top-wobler

Henrik Q. Reiter fangede denne havørred på 4,2 kg, på en 16 gr´s Top-gl.wobler

Hvid med røde pletter, d. 16 marts 2016

Lars Kolding Jensen fangede denne havørred

D. 25 okt. 2016, den vejede 2,570 kg og målte 62 cm. Den blev fanget på en 16 gr´s ToP-pirk

Roed /kobber

Arne Jørgensen fangede denne havørred

D. 6 nov.. 2016, den vejede 1.490 kg og målte 51 cm. Den blev fanget på en 16 gr´s ToP-wobler sort/ roed.

Roed /kobber

Dennis Justesen, Gørlev. Med

Havørred på 4,00 kg.  Fanget til

T.O.P. konkurrencen den 23-03-2017 . Fanget på 10 gr´s Top pirk rød/kobber

Dennis Justesen, Gørlev. med havørred på 1,90 kg.  Kurt Jørgensen, Sæby med havørred på 1,55 kg.

Fanget til T.O.P konkurrencen 23-03-2017

 

 

Jørgen Madsen fangede d. 10 juni, en aborre på 0,920 kg på en top-Tissø 28 gr´s grøn/hvid.