ToP-Grej

 

      Kystfiskepladser:

Opdateret 19-10-2013

Ved Tommy Petersen

Hvis du vil se hvordan bundforholdene er på den plads du har markeret.

 

Så tryk på Satellit.

Vestsjælland

Opdateret 14-03-2010

Stevns

Opdateret 16-03-2010

Svenskekysten

Opdateret 19-03-2010

Mariager Fjord

Opdateret 16-09-2010

Møn

Opdateret 24-03-2017

Limfjorden

Opdateret 19-10-2013

Vestsjælland