Gaula´s  soner ved Støren:

Prosten

Tekstfelt: Gaula elv
Tekstfelt: Sokna elv

Bruhølen

 

 

 

Vårvoll Camping