Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                         Fluesonerne A og B

	Fluesona:
	På Fluesonen er det kun tillatt å fiske fra østsiden av elva og da bare med fluestang og flue. Fluesonen er 
	delt inn i to soner, Sone A og Sone B. 

	Blant mange eldre fiskere har Fluesonen et spesielt ry, i gapahuken kan du kanskje høre historier om 
	"svunnene tider" da Fluesonen fisket ekstremt bra - ofte historier om stor laks som bare blir større med årene. 

	Sone A eller "Stilla" er karakterisert av noen større steiner som gir varierte strømforhold og standplasser for 
	fisk. Stilla er spesielt god på høy vannstand men fiskes også på lav vannstand.
 
	Sone B er karakterisert av at hovedstrømmen følger steinforbygningen som ligger på vestsiden av elva. 
	På denne delen bør vannføringa være middels til lav - da kommer både laksen og fluedraget. 
 
	Både på Sone A og Sone B er det oppsatt gapahuker, de danner utgangspunktet for køording når det er flere 	fiskere tilstede.

Fluesone A

Fluesone B

Fluesone A

Fluesone B

Sone A