Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                             Prosten


	Prosten: 

	Prosten er den øverste hølen på valdet. En forholdsvis liten, men til tider en god høl. Den 	starter rett under Gaula bru. Prosten fiskes på begge sider av elva og er fint fiskbar på 
	Lavere vannstander.

Prosten