Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                            Bruhølen

	Bruhølen:
	Bruhølen (nedenfor jernbanebrua), inneholder en mulighet for variert fiske og utøves fra østsiden 
	av elva. Bruhølen en fin plass i hele sesongen på alle vannstander, spesielt tidlig fiske på stor elv kan være 	meget bra. Bruhølen fiskes best med mark eller sluk. Brekket av hølen er også velegnet for fiske med flue
	Det er en fordel at beherske speykast.

Bruhølen

Bruhølen ved mellem vandstand

Bruhølen ved regnflom meget høj vandstand