Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                          Kjelstadstryket

	Kjelstadstryket:
	Videre ned i sonen finner du Kjelstadstryket - her går hovedstrømmen på vestsiden av elva langsmed 
	ei steinforbygning. Uansett vannstand inneholder Kjelstadstryket fisk. 
	Ved middels til lav vannstand ligger forholdene for fluefiske godt til rette i den øvre delen av stryket - det 
	en fordel å beherske speykast. Ved høyere vannstand kommer andre fiskeredskaper godt til rette, og fisken 
	vil du nå finne lengre ned i stryket hvor hastigheten på elva er lavere. Gapahuk.

	Vi gjør oppmerksom på at vannstanden i elva kan øke raskt. Østsiden blir da ei øy og det kan by på store 	problemer å komme seg i land.

Kjelstadstryket

Ved meget høj vandstand

løber vandet bag om skoven her

Når man fisker på vestsiden skal man

balancere på disse sten, hele vejen ned