Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                           Jernbanehølen		Jernbanehølen:
	Jernbanehølen (eller Verkstedhølen) følger videre ned i elva og består av en fin 	inngangsstrøm for fluefiskeren på middels til lavere vannstand. Fra inngangsstrømmen 
	følger djuphølen som er godt fiskbar med mark og sluk på alle vannstander.
 

Jernbanehølen

Jernbanehølen