Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                              Litjstu

	Litjstu:
	Litjstuhølen er den siste hølen på vestsida som er med på det ordinære fiskekortet. Ved middels og 
	høy vannstand er dette en meget god strekning for alle typer fiskeredskap. Litjstu inneholder bestandig 
	godt med fisk, og ved høy vannstand vil fisken trekke inn mot den vestre bredden. Legg merke til de store 	steinene som ligger i elva - rundt disse finner du ofte fisk. Hølen er godt fiskbar over flere hundre meter, 
	og er skiltet med inngangsoner.  
 

Litjstu

Top plads ved

høj vandstand