Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                            Svarthølen

	Svarthølen:
	I Svarthølen er det begrenset kortsalg.
	Svarthølen er den nederste hølen på vestsida og den ligger ved Brattliberget. Denne strekningen fra 
	brekket på Litjstu og ned til Jernbanehølen, har en lengde på ca 450 meter. Inngansstrømmen er fin 
	på lav vannstand, midtre og nedre del av hølen er god på alle vannstander. Stryket ned mot 
	Jernbanehølen er best på lav vannstand.
	Gapahuk i stavlaft.
	Det vil være forhåndssalg av fiskekortene, kun på ukebasis. Max 5 fiskere. Pris er avhengig av 
	tidsperiode. Forespørsel / bestilling av fiskekort: 48 02 45 26.

	NB: Hører ikke med til Støren stykket.

Svarthølen

Kjøring av fisk i Svarthølen