Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                             Græskanten

	På modsatte side af Voll ligger Græskanten den er meget populær, når vandstanden er rigtig
	Det er et perfekt sted for orme,- og spinfisker, da det er en smal dyb rende, som er nem at befiske.
	Hvis man kan speykaste, kan der også fluefiskes, men da der tit er mange fiskere er det svært.

Voll

Græskanten

Bækken

Hundåhølen

En laks på 8,0 kg fanget på en Rapala

Der er læskure mange steder, også kaldet Gapahuk