Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                                Øen

	Øen på østsiden:

	Øen starter oppe ved ”Bjerget” så langt man kan komme denne plads er rigtig god ved høj 	vandstand, så kommer et blankt stykke, hvor der tit står fisk, og hviler efter de er gået op 	gennem fluestryget, som munder ud i Jernbanehølen, der efter en rolig strøm.

Øen

Top plads ved

høj vandstand

    ”Bjerget”

Blankt vand

Fluestryget

Jernbanehølen

Blanke vand

Fluestryget oven for Jenbanehølen

Jernbanehølen

Fluestryget