Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                             Hundhåhølen


	Hundåhølen:
	Ca. 200 meter lenger nede følger Hundhåhølen. På lav vannstand er det fint fiskbart i inngangsstrømmen 
	med all fiskeredskap.
	En liten del rett nedenfor Hage Bro også kan fiskes fra østsiden.

Hundåhølen

Haga bro

Muren

Hundåhølen

Haga bro