Gaula´s  soner ved Støren:

Tekstfelt:                              Muren

	Muren er et meget populært sted, et roligt flydende sted, med ”blankt” vand, men ved høj 
	vandstand trækker laksen langs denne side, og er ret aggressive, efter de har passeret et 
	stærkt stryg, 9og er mere hugvillige.

Haga bro

Muren