Gaula Støren:

Støren

En tur på ca. 1100 - 1200 km

     omkring 17 køretimer

Gaula´s udløb i  Trondhjemsfjorden

Eggafossen

Støren

Gaula har gennem tiderne været regnet for at være en af de bedste lakseelve i landet. I Sør,-Trøndelag er den suveræn når det gælder udstrækning, fangststatistik og økonomisk udnyttelse. På laksestatistikken har Gaula figureret blandt de bedste elve i Norge.

Årligt bliver der fanget mellem 20 og 50 tons laks med enkelte undtagelser. Gaula er lakseførende op til Eggafossen ved Holtålen, en strækning på 113 km. Totalt lakseførende strækning med sideelvene ca. 200 km.

En god hjemmeside: www.gaula.no  Her kan du finde fangststatistik, vejrmelding og vanføring i elven.

 

Støren

Sokna

Bua

Kort over zonerne

Frøset

Prosten

Presthølen

Fluesonene A og B

Bruhølen

Kjeldstadstryket

Litjstu

Svarthølen

Skovhjørnet

Øen

Jernbanehølen

Græskanten

Voll

Bækken

Hundåhølen

Hagabru

Muren